www.cielen.eu  -  e-mail  -  0496 76 55 08

 

op internet in deze site                                                                          (Zoeken in de geopende pagina = CTRL+F) (Windows/Chrome)

 

          

     VIJFDE LEERJAAR - GROEP 7

    

     Astronomie overzicht

     Astronomie: namen van de sterren

     Geschiedenis (een reeks bestanden ter ondersteuning van periode- en lesvoorbereiding: gedichten, teksten, afbeeldingen, geluidsopnamen enz.)

     Geschiedenis Egypte. De Osirismythe (korte inhoud)

     Geschiedenis Egypte rekenen: de Egyptische deling

     Geschiedenis Egypte rekenen: de Egyptische vermenigvuldiging

     Geschiedenis oude culturen overzicht en volledig programma 5e klas of combinatieklas 5-6.  

     Geschiedenis Rome-middeleeuwen tot Attila

     Geschiedenis Rome-middeleeuwen deel 2 van Attila tot de kruistochten

     Geschiedenis richtlijnen

     geschiedenis: zie ook www.cielen.eu/didactiek-geschiedenis.htm

     Gesteentekunde (geologie-mineralogie): pdf-bestand met overzicht van een periode gesteentekunde

     Gesteentekunde (geologie-mineralogie): overzicht van de periode met onderwerpen per dag en links naar afbeeldingen en teksten

     Leerlijnen per vak voor de lagere school: beknopte leerlijnen voor de lagere school per vak (verticale opbouw)

     Leerlijnen per leerjaar van de lagere school: beknopte leerlijnen voor de lagere school per klas geschikt.

     Leerlijnen wiskunde Steiner en Cielen: schematische en overzichtelijke voorstelling van de leerlijnen wiskunde per

             leerjaar van de lagere school.

     Meetkunde: overzicht van het vak meetkunde in de lagere school

     Meetkunde: overzicht van een periode

     Meetkunde: zeshoek-zesster en alle vlakke meetkundige figuren.

     Meetkunde: zeshoek en zesster, twaalfhoek en twaalfster en de constructie van het vierkant

     Meetkunde: constructie van vijfhoek en vijfster

     Meetkunde: constructie van een tetraŽder

     Meetkunde: constructie van een hexaŽder (kubus)

     Meetkunde: constructie van een octaŽder

     Meetkunde: constructie van een dodecaŽder

     Meetkunde: constructie van een dodecaŽder, eenvoudige versie

     Meetkunde: constructie van een icosaŽder

     Meetkunde: constructie van een caleidocyclus

     Mineralogie: idem als gesteentekunde (geologie - mineralogie)

     Plantkundeperiode vierde en vijfde klas

     Plantkunde: het geheim van de roos

     Plantkunde: leven en legende van Albertus Magnus (i.v.m. de roos)

     Plantkunde: tekst over eenzaadlobbige en tweezaadlobbige planten

     Rekenen binaire getallen

     Rekenen: regels van deelbaarheid en Grootste Gemene Deler en Kleinste Gemeen Veelvoud

     Toneel (toneelstukken voor de lagere school)

     Vormtekenen: Griekse (+ Egyptische) zuilen:  een reeks zuilen uitgewerkt als symmetrieoefening

     Vormtekenen: Griekse meanders: opbouw en uitwerking van een reeks Oud-Griekse meanders

     Vormtekenen: Indische figuren: voorbeelden, nog niet als vormtekening uitgewerkt

     Wiskunde in de bovenbouw (klassen 4-5-6)

 

     Zie ook bij didactiek en alfabetisch