RINKRANK

PERIODEONDERRICHT

PROJECTWEKEN

 

VOORMIDDAGPERIODES

Elke voormiddag van 9.45 uur tot 11.05 uur loopt het hoofdonderricht. Daarin komen vakken als taal, wiskunde, W.O. aan bod. De vaklessen zoals cultuurbeschouwing en aparte W.O.lessen-vreemde culturen (Frans en Engels) worden na de ochtendpauze gegeven. De periodeles wordt voorafgegaan door muziek (van 9.00 uur tot 9.25 uur) en mondelinge herhaling (van 9.25 uur tot 9.45 uur).

 

De werkwijze:

Een kort instructiemoment (behalve bij geschiedenis) (van 9.45 uur tot +/- 10.00 uur). Een gebalde, goed voorbereide uiteenzetting van de nieuwe leerstof. Elke dag wordt er een kleine nieuwe stap gezet, voortbouwend op wat al gekend is.

 

Een lang verwerkingsmoment (van 10.00 uur tot 11.05 uur) met daarin veel mogelijkheden tot co÷peratief leren, gedifferentieerd werken, individuele begeleiding, observatie en remediŰring.

 

 

 

NAMIDDAGPERIODES

 

In de onderbouw:

1 leerkracht geeft in 1e, 2e en 3e klas muziek

1 leerkracht geeft in 1e, 2e en 3e klas vormtekenen

1 leerkracht geeft in 1e, 2e en 3e klas schilderen

 

In de bovenbouw:

elke leerkracht geeft in de eigen klas vormtekenen

Schilderen (aquarel en olieverf) wordt gegeven door een gastleerkracht.

Boetseren wordt gegeven door een gastleerkracht.

Handwerk wordt gegeven door een gastleerkracht.

Muziek wordt gegeven door een leerkracht aan de 3 klassen (4 - 5 - 6) samen

 

*

 

Een periode of project - zowel in voor- als namiddag -  duurt meestal 3 weken, soms iets korter, soms ook langer (een geschiedenisperiode duurt bijvoorbeeld 5 weken)

 

Vˇˇr de aanvang van elk schooljaar wordt een volledige planning opgemaakt van alle voor- en namiddagperiodes. De planning voor het schooljaar 2004-2005 kan hier bekeken worden:

Voormiddagperiodes onderbouw

Voormiddagperiodes bovenbouw

Namiddagperiodes onderbouw

Namiddagperiodes bovenbouw

 

 

De inhoud

Elke leerkracht maakt vˇˇr de aanvang van elke periode een periodeplanning op. Daarin wordt in detail, met opgave van de opdrachten die de kinderen zullen krijgen, vermeld wat aan bod zal komen. Vanaf de vierde klas (soms ook al eerder) krijgen de kinderen op de eerste dag van de periode het overzicht mee, zodat ook de ouders thuis kunnen volgen en weten wat er aan bod zal komen. Al wordt de periode dus op voorhand helemaal voorbereid, toch heeft elke leerkracht de handen vrij om tijdens de periode wijzigingen aan te brengen. Dat kan gebeuren onder invloed van de interesse van de kinderen, maar ook onder invloed van omstandigheden. Dit wordt achteraf in de rapportering opgenomen.

 

 

Rapportering

Na 2 periodes krijgen de kinderen een rapport mee, waarin beschreven staat wat in de voorbije periodes aan bod is gekomen en hoe de kinderen met de leerstof en het werk zijn omgesprongen.