RINKRANK

GESCHIEDENIS

 

De ontwikkeling van een goed historisch besef is een noodzaak, daarom is geschiedenis in elk leergebied, in elk vak voortdurend aanwezig. Zo treffen we elementen van het geschiedenisonderricht aan in lessen taal, tweede taal (etymologie), wiskunde, aardrijkskunde, mineralogie, fysica, dierkunde, plantkunde, menskunde, astronomie, gastronomie, cultuurbeschouwing ...

Geschiedenis als vak komt voor het eerst aan bod in de derde klas, al heet het daar nog niet zo. Vanaf de vierde klas is geschiedenis een belangrijke lesperiode, die over vijf weken gespreid wordt. Hier kom de rol van de school als cultuuroverdrager het meest duidelijk aan bod. De geschiedenisperioden in vierde, vijfde en zesde klas vallen steeds (gedeeltelijk) samen met de adventsperiode, omdat dit de meest geschikte tijd van het jaar is om uitgebreid te vertellen. Bovendien vallen in de adventsperiode alle vaklessen en namiddagperiodes weg, zodat er de hele dag aan geschiedenis kan gewerkt worden.

 

WERKWIJZE

Instructie: Terwijl in andere periodes de instructie op een korte tijdspanne wordt gegeven (maximaal een kwartier), is dit in de geschiedenisperiode 1 tot 2 uur. Daarin wordt verteld door de leerkracht, is er inbreng van de kinderen en wordt er een en ander ingeoefend. Want geschiedenis is niet alleen verhaal, maar ook leren van oude teksten, leren van verschillende alfabetten, kennismaken met andere talen (bv. Grieks en Latijn) enz.

Na de lange instructie komt de verwerking door de kinderen. Ze schrijven teksten of krijgen die in dicteevorm (in een geschiedenisperiode wordt er veel gedicteerd). Ze maken tekeningen, nemen teksten over van het bord, zoeken op in Encarta, op internet, of in boeken.

 

INHOUD

 

3e klas

Geschiedenis van het geld, van het meten, van het geschrift, van de maanden (namen en verhalen daarbij,) van de dagen van de week (vanwaar komt de naam) enz.

 

4e klas

Eigen geschiedenis:

Mijn littekens (ieder mens heeft minstens ťťn litteken)

Mijn eerste herinnering

Mijn eerste schooldag

Mijn huis

Mijn dorp of wijk

Een herinnering van een van de ouders

Een herinnering van een van de grootouders (grootouders komen ook wel eens vertellen in de klas)

Mijn voornaam en mijn  familienaam

Geschiedenis van de school

Geschiedenis van Kalmthout

Tijdrekening met begrippen als eeuw, millennium, etmaal enz.

De eeuwen met bekende historische figuren. Bv. 20e eeuw Einstein, the Beatles,  19e eeuw: Napoleon, ... 18e eeuw: Mozart,... 17e eeuw: Rubens, ... Meestal gaat het om personen die in cultureel opzicht een grote betekenis hebben gehad of  - en daar kunnen we niet omheen - om personen die nu nog zeer bekend zijn, zoals Napoleon, Caesar enz.

 

5e klas en 6e klas

Het programma geschiedenis in deze twee klassen is gespreid over twee jaar. De lessen worden aan de beide klassen samen gegeven. In het ene jaar is deel 1 aan de beurt (de oudste culturen), in het tweede jaar komen Romeinse tijd en Middeleeuwen aan bod.

 

Deel 1: Oude culturen

MesopotamiŽ (Gilgamesj, spijkerschrift, het twaalftallig stelsel, de beelden van de dierenriem, enz.)

PerziŽ (Darius, Zarathustra, MithrasmysteriŽn, ontwikkeling van de landbouw)

IndiŽ (Brahma, Visjnu, Shiva, Manu, de Mahabharata, de Ramayana, Boeddha)

Egypte (Osiris, Isis, Horus, en vele andere goden uit het Egyptische Dodenboek. Ramses, Toet-anch-Amon, Echnaton, en andere farao's)

Kreta (Minotauros)

Griekenland (met o.a. Heldentijd met Homeros, de Gouden Eeuw met Perikles, de filosofen Plato en Aristoteles, Alexander de Grote).

 

Deel 2: Romeinse Tijd en Middeleeuwen

De Etrusken (verhaal uit Herodotos)

De Romeinse koningen

De Republiek (Menenius Agrippa en vele andere figuren)

Caesar

Augustus en het keizerrijk

Het christendom

De Diaspora

Mohammed en de islam

Clovis en de Merovingers

Karel de Grote

Middeleeuwse konings- en heldensagen: Koning Arthur, Parzival e.a.

De Kruistochten (van Europees ťn van Arabisch standpunt belicht)

Burchten en steden, met enkele grote figuren

Keizer Karel

 

Bordtekening geschiedenis: het christendom. De apostelen, het laatste Avondmaal. Leen Aerden, Rinkrank