https://www.cielen.eu

 

REKENVIERKANTEN

 

Rekenvierkanten zijn een eenvoudig middel om veel herhalingsoefeningen te geven over hoofdrekenen. Ik heb ze dagelijks gebruikt in 2e en 3e klas en ook nog regelmatig in 4e, 5e en 6e klas.

 

Je kunt de rekenvierkanten (-rechthoeken) zo groot of zo klein maken als je wil.

 

Rekenvierkanten zijn handig om te differentiŽren. Je kunt de opgave snel aanpassen aan het niveau van ieder kind.

 

MAALTAFELVIERKANT (maalvierkant)

 

 

DEELTAFELVIERKANT (deelvierkant)

 

Bij deelvierkanten heb je al snel getallen die groter zijn dan de kinderen in de tafels geleerd hebben. Dit is een gelegenheid om de tafels uit te breiden. Je laat de kinderen de getallenrij opschrijven tot aan het getal dat in de bovenste rij staat.

Nu kan het gebeuren dat een getal van de rij bovenaan niet deelbaar is door een getal uit de linker kolom. Als dat zo is, zetten de kinderen een X in het betreffende vakje.

 

 

 

AFTREKVIERKANT (minvierkant)

Je hebt twee mogelijkheden bij het invullen van minvierkanten.

1. Als een getal in de linker kolom groter is dan een getal in de bovenste rij, waardoor de aftrekking niet mogelijk is, zetten de kinderen een X in het betreffende vakje zoals in het voorbeeld links.

2. Je laat het kleinste getal aftrekken van het grootste (zoals in het voorbeeld rechts). Het kan dus gebeuren dat je een getal uit de bovenste rij aftrekt van een getal in de linker kolom. In het voorbeeld hieronder rechts heb ik deze aftrekkingen in het blauw gezet.

 

 

OPTELVIERKANT (plusvierkant)

 

 

------------------------------------

 

LINKEN

Cijferen: trapvermenigvuldiging

Cijferen: aftrekking

Cijferen: staartdeling

Rekenen (wiskunde)

Rekendictees

Rekenvierkanten

 

 

https://www.cielen.eu