www.cielen.eu  -  e-mail  -  0496 76 55 08

 

op internet in deze site                                                                          (Zoeken in de geopende pagina = CTRL+F) (Windows/Chrome)

 

 

            

             EERSTE LEERJAAR - GROEP 3

 

             Leerlijnen 1e klas: beknopte leerlijnen voor het eerste leerjaar.

             Leerlijnen per vak voor de lagere school: beknopte leerlijnen voor de lagere school per vak (verticale opbouw)

             Leerlijnen per leerjaar van de lagere school: beknopte leerlijnen voor de lagere school per klas geschikt.

             Leerlijnen wiskunde Steiner en Cielen: schematische en overzichtelijke voorstelling van de leerlijnen wiskunde per

             leerjaar van de lagere school.

Leren lezen deel 1 (letterbeelden) (niet-herziene versie uit 1992): dit thema is opnieuw in ontwikkeling. Belangrijke aanpassingen aan deze tekst verschijnen in 2014. Vragen hieromtrent kunnen steeds gesteld worden via mail

Leren lezen deel 2 (analyse-synthese) (niet-herziene versie uit 1992): herwerking volgt in de loop van 2014.

Leren lezen teksten uit sprookjes: teksten uit sprookjes om te gebruiken bij de visuele analyse en de auditieve synthese

Leren lezen en schrijven: Erik Moonen en de alfabetcode: commentaar op het boek 'Dwaalspoor dyslexie. De Alfabetcode'.

Leesteksten: bewerkingen van sprookjes, fabels en legenden.

Meetkunde: hoe wordt meetkunde voorbereid in de lagere klassen?

Muziek: liederen voor de tijd rond lichtmis (2 februari): Een voorlopig beperkte keuze aan liederen om te zingen en te spelen op de blokfluit.

Muziek: liederen voor de carnavalstijd: een voorlopig beperkte keuze aan liederen om te zingen en te spelen op de blokfluit.

Nederlandse taal (en W.O.): fabels (een aantal fabels om als leestekst te gebruiken in eerste en tweede leerjaar)

Oefenen online oefeningen over spelling en rekenen (optellen, aftrekken, maal- en deeltafels)

Rekenen: uitgangspunten en inhoud

Rekenen: twaalftallig en tientallig. Wanneer en hoe gebruiken we het twaalftallig stelsel en het

tientallig stelsel in steinerscholen (B) - vrijescholen (NL).

Schrijven vanuit het vormtekenen: Hoe het schrijven ontwikkeld kan worden uit het vormtekenen (dynamisch tekenen).

Schrijven: lijnenblad 3 balken vormtekenen

Schrijven: lijnenblad 4 balken vormtekenen

Schrijven: lijnenblad 7 balken vormtekenen

Schrijven: lijnenblad 6 balken gebonden schrift

Schrijven: lijnenblad 7 balken gebonden schrift

Schrijven: lijnenblad 9 balken gebonden schrift

Steiner over het eerste leerjaar Uitspraken van Rudolf Steiner over de eerste klas

Steiner over leren lezen: uitspraken van Rudolf Steiner over het leren lezen in het eerste leerjaar

Steiner over leren schrijven: uitspraken van Rudolf Steiner over het leren schrijven in het eerste leerjaar.

Toneel (een aantal toneelstukken geschreven door L.Cielen voor alle klassen van de lagere school)

Verhalen van H.C.Andersen geschikt voor de eerste klas (groep 3) om voor te lezen of te vertellen.

Vormtekenen (enkele voorbeelden van vormtekeningen in de eerste klas, met o.a. symmetrie- en spiegeloefeningen)

Vreemdetalenonderwijs (Frans, Engels) Rudolf Steiner over het onderwijs in vreemde talen vanaf de eerste klas

Wiskunde onderbouw (klassen 1-2-3)

 

              Zie ook bij didactiek en alfabetisch