www.cielen.eu  -  e-mail  -  0496 76 55 08

 

op internet in deze site                                                                          (Zoeken in de geopende pagina = CTRL+F) (Windows/Chrome)

 

          

     DERDE LEERJAAR - GROEP 5

 

     Cultuurbeschouwing derde klas Steinerschool (Vrije School) in verband met de Bijbelverhalen:

     Leerlijnen per vak voor de lagere school: beknopte leerlijnen voor de lagere school per vak (verticale opbouw)

     Leerlijnen per leerjaar van de lagere school: beknopte leerlijnen voor de lagere school per klas geschikt.

     Leerlijnen wiskunde Steiner en Cielen: schematische en overzichtelijke voorstelling van de leerlijnen wiskunde per

             leerjaar van de lagere school.

     Leesteksten: bewerkingen van sprookjes, fabels en legenden.

     Meetkunde - hoe meetkundige elementen aan bod komen in 1e, 2e, 3e en 4e leerjaar en uitmonden in het vak meetkunde in 5e en 6e leerjaar.

     Rekenen - inhoud van het vak rekenen in het derde leerjaar

     Taal Nederlands: jambische gedichten over de dagen van de week. Gedichten om ritmisch te spreken, passend bij de lessen wereldoriŽntatie. 

     Taal-Nederlands-3e-klas-gedichten-huizenbouw. Gedichten om ritmisch te spreken, passend bij de lessen wereldoriŽntatie. 

     Taal-Nederlands-3e-klas-gedicht-vier-elementen.pdf Gedichten om ritmisch te spreken, passend bij de lessen wereldoriŽntatie. 

     Taal-Nederlands-3e-klas-gedicht-het-weer.pdf Gedichten om ritmisch te spreken, passend bij de lessen wereldoriŽntatie. 

     Taal-Nederlands-3e-klas-gedicht-de-vier-windstreken.pdf Gedichten om ritmisch te spreken, passend bij de lessen wereldoriŽntatie. 

     Taal Nederlands woordsoorten: gedichten en instrumenten - om het oefenen van woordsoorten muzikaal en plastisch te ondersteunen (pdf).

     Taal Nederlands woordsoorten en instrumenten - voorbeelden van hoe je het oefenen van de woordsoorten muzikaal kunt ondersteunen (jpg).

     Taal Nederlands woordsoorten adviezen voor periodelessen - Hoe kun je didactisch te werk gaan bij lessen over de woordsoorten?

     Toneel - toneelstukken voor de verschillende klassen van de lagere school

     Wiskunde in klassen 1-2-3 - wat heeft elk getal (tot 12) te bieden als beeld. Diverse ideeŽn voor rekenonderwijs in 1e, 2e en 3e leerjaar.

     Wiskunde 3e klas: breukenperiode - leren verdelen van cirkels, veelhoeken, lijnen.

     Wiskunde, breuken, verdelingen van de cirkel in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, in 16, in 17, in 18, in 19, in 20. - afbeeldingen van

                                                                                                                                                                      de verschillende verdelingen om te gebruiken bij het werken met breuken.

     Wiskunde cijferen: hoe begin je met cijferen in het derde leerjaar.

     Wiskunde cijferen: de vermenigvuldiging. Een werkwijze om de vermenigvuldiging aan te leren.

     Wiskunde cijferen: staartdeling. Een manier om de staartdeling aan te leren in het derde leerjaar.

     Wiskunde in de derde klas: eindtermen  met uitleg  - dit zijn de eindtermen die aan bod komen tijdens de wiskundelessen in het derde leerjaar.     

     Wiskunde, metend rekenen. Een periode metend rekenen in het derde leerjaar: lengtematen, inhoudsmaten, gewichten, analoge en digitale klok, geld, temperatuur

     WO-periodeoverzicht en uitwerking in het derde leerjaar - De oorsprong van de namen van de dagen en de maanden, geschiedenis van het

       schrijven (graveerstift, penseel, ganzenveer, kroontjespen, vulpen, schrijfmachine, tekstverwerker), geschiedenis van verlichting, geld,

       gebruik van vuur, vervoer, schoeisel, kleding, uurwerk, brood, pers, huizenbouw (met gedichten over bakstenen, metselaar, timmerman,

       loodgieter, elektricien, stukadoor, vloerder, glazenmaker, woninginrichter, tuinarchitect); gedichten over de vier windstreken, de vier

       elementen, het weer, zon, maan en sterren.

      WO-periodelessen adviezen  - hoe kun je een periodeles opbouwen in een periode wereldoriŽntatie?

 

      Zie ook bij didactiek en alfabetisch