Luc Cielen

                   

 

 

Alfabetisch

Teksten over pedagogie,  astronomie, biobakkerij, taal, wiskunde, e.a. diverse onderwerpen. 

 

Didactiek

Lesmateriaal voor de basisschool.

 

Media

Markante uitspraken over onderwijs.

 

Oefenen

Rekenen, spelling en andere oefeningen online.

 

                      Lukemieke     Ward de Beer   De Wingerd   Rinkrank    Publicaties   Contact   Links   Blog

LEZINGEN-VERTELLINGEN

 

 

De Wingerd

Kunstzinnig Basisonderwijs volgens de Rudolf Steinerpedagogie

Zwemdoklei 3

2930 Brasschaat

tel. 03-665.41.90

e-mail: steinerschool.yggdrasil@skynet.be

site: http://www.steinerschooldewingerd.be/

 

---

 

De Wingerd historiek (een persoonlijke en beknopte kijk vanaf de stichting tot 1997)

De Wingerd: een bondige historische schets aan de hand van schoolfeesten

De Wingerd foto's

De Wingerd gebouw en verbouwing

Het Wingerdlogo: ontstaan en betekenis

De Wingerdpedagogie: kunstzinnig basisonderwijs in combinatieklassen

De Wingerd speelde 3 kerstspelen voor het 90-jarige bestaan van de parochie

De Wingerdkinderen zongen in het Mariaburgs Kinderkoor op 16 juni 1985

De Wingerd Weekberichten

 

 

 

INFO PER KLAS

eerste leerjaar (groep 3)

tweede leerjaar (groep 4)

derde leerjaar (groep 5)

vierde leerjaar (groep 6)

vijfde leerjaar (groep 7)

zesde leerjaar (groep 8)

eerste middelbaar/voortgezet onderwijs (zevende klas)

tweede middelbaar/voortgezet onderwijs (achtste klas)

 

NIEUW

2500 citaten van R. Steiner ivm pedagogie. (24/10/2012)