huisonderwijs

HUISONDERWIJS  (Belgische wetgeving)


Zie ook: https://speelmaatjes.be/index.php/thuisonderwijs/


Aanvraag om huisonderwijs te geven (verklaring van huisonderwijs)


Eindtermen (onderwijsdoelen) van de Vlaamse Gemeenschap voor de lagere school. 


Eindtermen (onderwijsdoelen) van de Vlaamse Gemeenschap voor de kleuterschool.


Huisonderwijs leidt tot een examen voor de Centrale Examencommissie.

Per provincie zijn er twee scholen aangeduid waar deze examens kunnen afgelegd worden. In de provincie Antwerpen zijn er 3 scholen aangeduid.


Voor het vrij onderwijs (katholiek, protestants, enz.) is dit:

Sint-Lievenscollege,

Kasteelpleinstraat 31, 2000 Antwerpen


Voor de joodse scholen is dit:

Bais Chinuch

Lamorinièrestraat 83 2000 Antwerpen


Voor het openbare onderwijs (Gemeenschap en gemeenten) is dit:

Basisschool Albrecht Rodenbach

Onderwijsstraat 19, 2540 Hove.


Je bent vrij om een van deze scholen te kiezen om er het examen af te leggen.


Inschrijven voor het examen van de Centrale Examencommissie


Leerplannen (curriculum) katholiek onderwijs

Op deze site staan linken om de leerplannen (met leerlijnen) voor de verschillende vakken te downloaden.