eerste schooldag

EERSTE SCHOOLDAG


De eerste dag van elk schooljaar moet een feestelijke dag zijn. Vooral voor de kinderen van de eerste klas, omdat zij de overstap zetten van kleuterschool naar lagere school.

 

Net als andere feesten op school is dit feest drieledig in zijn opzet met:

de pedagogische inhoud

de activiteit

de culinaire traktatie


De pedagogische inhoud wordt op dit feest gebracht door de leerkrachten.

De leerkracht van de eerste klas vertelt een sprookje, speciaal voor de kinderen van de eerste klas, maar natuurlijk luistert iedereen mee. Iedereen wil zeggen: kinderen, ouders, leerkrachten, bezoekers.

De kleuterleidsters (-leiders) brengen een tafelpoppenspel, specifiek voor de kleuters, maar natuurlijk ook weer voor iedereen.

 

De activiteit op dit feest beperkt zich niet alleen tot zingen en blokfluitspel door de kinderen van de lagere school waarbij vooral de kinderen van derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar betrokken zijn, maar er is ook de plechtige ontvangst van de nieuwe eersteklassers door de kinderen van de vierde klas.

De kinderen van de vierde klas worden daarbij plechtig geïnstalleerd als peters en meters van de nieuwe eersteklassers. Om dat te visualiseren schenken zij op het podium een bloemetje aan hun petekind.

 

Het feestelijk gedeelte in de zaal sluit af met een meer ontspannen maar toch ook  spannend moment met de uitslag van de ballonwedstrijd die werd gehouden tijdens het midzomerfeest

 

Na de plechtigheid in de zaal gaan de kinderen naar hun klassen. De jongste kleuters brengen met hun ouders een kort bezoekje aan hun juf en klas. De andere kleuters verzamelen in een kring in hun klas met hun juf en houden een kringgesprek. In de lagere school krijgen de kinderen in hun klas een kort overzicht van wat zij in de loop van het schooljaar als leerstof gaan krijgen. De kinderen van de eerste klas krijgen nog iets extra: zij ontvangen elk een klein schatkistje waarin naast wat gezonde snoep ook een mooie halfedelsteen (een heldere kwartskristal of een amethist) te vinden is.

 

De culinaire traktatie is een receptie op het einde van de schooldag. Die wordt aangeboden door de ouders van de ouderraad en de kinderen van de zesde klas. 

Als voorbeeld van zo'n feestelijke eerste schooldag, de planning van het openingsfeest op 1 september 2006:

 

EERSTE SCHOOLDAG SCHOOLJAAR 2006-2007

VOORBEREIDING voor het feest (planning in overleg met alle leerkrachten).

 

09.30 uur: De kinderen gaan in de zaal.

Alle kinderen nemen hun plaatsen in, zoals in het schema (er werd een zaalschema uitgetekend voor de leerkrachten) voorzien, behalve de nieuwe eersteklassers. Die komen met hun kleuterjuf naar de zaal en worden door juf Annick opgevangen en gaan achter het poppenspel klaarstaan.

 

De ouders komen in de zaal en nemen plaats achter 2e en 3e klas en 5e en 6e klas.

 

De deuren aan weerszijden van de zaal zijn open en kunnen gebruikt worden door de ouders.

 

De kinderen van 5e en 6e klas spelen blokfluit en begeleiden de zang. Ze zingen zelf ook als ze niet moeten blokfluit spelen.

We zingen en spelen zoveel mogelijk kleuterliederen.

 

Dan komt de opening van het feest door Luc C. met begroeting en voorstelling van alle leerkrachten en medewerkers. De nieuwe leerkrachten en medewerkers krijgen een mooi boeket.

Zang. 


De kinderen van de eerste klas verlaten de zaal aan de hand van de kinderen van de vierde klas. De vierdeklassers vergezellen hen naar de eerste klas en geven hen daar door aan de juffen. Zelf gaan de vierdeklassers daarna naar de speelplaats. Korte ontmoeting van de eersteklassers met juf Saskia en juf Kathleen. Daarna gaan ze naar de speelplaats.

 

De kleuters verlaten de zaal en gaan naar de speelplaats; daarna de kinderen van de tweede en derde klas, en ten slotte de ouders.

 

De vijfde en zesde klas beginnen op te ruimen. Hadewijch en Luc A. begeleiden hen daarbij. Zij brengen alle bakjes terug naar de kleuterklassen; leggen de planken weg, verwijderen het podium.

 

Speeltijd. De kleuters spelen in de kleutertuin.

 

Na de speeltijd gaan alle kinderen van de lagere school naar hun klassen. Daar krijgen ze een korte uitleg over het programma van hun leerjaar. Misschien ook al een verhaal.

 

De kleuters spelen wat langer en gaan dan naar hun klassen. Ze gaan in de kring zitten en houden een eerste kringgesprek met liedjes, versjes en vingerspelletjes.

De jongste kleuters mogen na het feest in de zaal met de ouders in de klas gaan, en naar huis van zodra de ouders dat willen. 

De lagere schoolkinderen blijven in de klas tot ongeveer 12 uur.

Om 12 uur kan iedereen naar huis. Kinderen die zonder de ouders op school zijn, moeten tot 12.35 uur op school blijven en mogen dan pas vertrekken.


Geschatte tijdsverdeling:

09.30 u in de zaal

10.45 u uit de zaal en speeltijd

11.00 u naar de klassen

12.00 u einde en naar huis


Liederen die aan bod komen tijdens het feest:

In iedere kleine appel

Berend Botje;

Altijd is Kortjakje ziek;

Twee emmertjes water halen;

Een, twee, drie, vier, hoedje van papier;

Hansje pansje kevertje;

Hejo, span de wagen aan;

Witte zwanen, zwarte zwanen.

 

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN voor de zaal op de EERSTE SCHOOLDAG

 

De ouders nemen plaats aan weerszijden van de zaal.

Peuters bij hun ouders.

Ouders met kleine kinderen zitten liefst dicht bij de deur, zodat ze gemakkelijk naar buiten kunnen.

Gsm afzetten of op stil zetten. 

In iedere kleine appel zingen en op blokfluit.

 

Korte begroeting:

Tiende jaar Rinkrank

De leerkrachten: Chantal - Lien - Lutgard - Marjan Van Gestel - Inge - Veer - Hilde - Marjan Van Dun - Marijke - Saskia - Kathleen - Dirk - Katrien - Leen Aerden - Hadewijch - Luc - Annick - Sandra - Anita - Leen De Bondt. 

In iedere kleine appel zingen en neuriën.

 

Aankondiging nieuwe eersteklassers.

Leen Aerden roept de namen van deze kinderen af. De kinderen komen naar voren, geven een hand aan de leerkracht van de eerste klas en gaan op het podium. 4 kinderen per bank. Ze gaan zitten. 

De kinderen van vierde klas staan op en geven de kinderen van de eerste klas een bloemetje.

Lied: Altijd is Kortjakje ziek

Saskia vertelt het verhaal.

Lied: Hansje pansje kevertje.

Poppenspel.

Zang: Witte zwanen, zwarte zwanen

 

Uitslag van de ballonwedstrijd.

 

IEDEREEN VERLAAT DE ZAAL


De allereerste schooldag in Rinkrank.

maandag 1 september 1997Verhaal op de eerste dag van het schooljaar 2000-2001 door de leerkracht van het eerste leerjaar.