laatste schooldag

DE LAATSTE SCHOOLDAG van het schooljaar


Op vraag van de leerkrachten van de onderbouw (klassen 1 tot en met 3) werd in Rinkrank beslist om de laatste schooldag ook een feestelijk karakter te geven. Het zou de kroon op het werk zijn van enkele weken lang intensief klasoverschrijdend werk. Zo ontstond de zeer gewaardeerde traditie om op de laatste schooldag een toneelstuk op te voeren met de kinderen van de eerste, de tweede en de derde klas.

 

Na enkele jaren evolueerde dit tot het volgende schema:

De leerkracht van de derde klas schrijft (of kiest) een toneelstuk, waarbij de kinderen van de derde klas de hoofd- en bijrollen spelen. Het thema is meestal een sprookje.

 

De kinderen van de tweede klas zijn de muzikanten.

 

De kinderen van de eerste klas zijn de figuranten

 

Dit toneelstuk werd meestal in open lucht opgevoerd, zodat er voldoende plaats was om alle spelers, figuranten en muzikanten op te stellen.

 

Na afloop van het spel worden leerkrachten en andere medewerkers bedankt en - zo er een afscheid is - gevierd. Ook ouders en andere medewerkers die zich onderscheiden hebben via ouderraad, bestuur, schoolfeesten en dergelijke worden in de bloemetjes gezet.

 

De laatste schooldag eindigt met een receptie, aangeboden door de ouderraad en de kinderen van de zesde klas.

 

Tussen het begin van de laatste schooldag en de opvoering van het toneelstuk gaan de kinderen in de klassen, waar ze hun rapport en getuigschrift krijgen. Ook de kleuters die overgaan naar de lagere school krijgen die dag een rapport en een door hun leerkracht gemaakt geschenkje.