Lukemieke


Lukemieke vegetarisch restaurant ging open op 29 november 1969 met o.a. optreden van groep RUM.


In de lente van 2018 vierde restaurant Lukemieke zijn vijftigjarig bestaan, hoewel het restaurant pas in 1969 werd opgericht. Toch klopt de jubileumviering wel, want op 6 april 1968 huwden Luc en Mieke en noemden zich vanaf dan Lukemieken. De naam bestond dus al 50 jaar.