tekenen


TEKENEN


In de kleuterschool krijgen de kinderen veel gelegenheid om te tekenen, vooral tijdens het vrije spel in de voormiddag. Eén keer per week is tekenen een klassikale activiteit. Het tekenen is vrij: ieder kind tekent naar eigen kunnen en inspiratie.


In de lagere school is tekenen meestal een onderdeel van andere vakken. Als vak zelf komt het vooral aan bod bij het vormtekenen.

Als onderdeel van andere vakken:

bij cultuurbeschouwing: de kinderen tekenen regelmatig naar aanleiding van een verhaal dat ze beluisterd hebben.


bij taal: in de 1e klas worden de letterbeelden aangebracht via tekeningen.

in alle klassen: als illustratie bij eigen teksten.


bij w.o.: als illustratie bij de leerstof. Tijdens w.o.-periodes wordt er veel getekend.


bij toneel: maken van attributen en decor.