toneel

TONEEL

 

Kleuterschool

In de kleuterschool spelen de kinderen regelmatig toneel waarbij zij een gekend verhaal uitbeelden. De manier van spelen sluit aan bij wat kleuters tijdens het vrije spel spontaan doen.

 

Lagere school

Elke klas of combinatieklas voert  elk schooljaar minstens één toneelstuk op. Kinderen van verschillende leeftijden of kinderen uit een bepaalde leeftijdsgroep beelden samen een verhaal uit dat in de lessen cultuurbeschouwing aan bod kwam. De leerkracht schrijft de tekst of neemt een bestaande tekst en de kinderen krijgen de kans om al oefenend deze tekst naar hun hand te zetten en op het podium te brengen met kostuums, decors en de nodige attributen.

 

De meeste toneelstukken zijn in het Nederlands, maar we spelen ook Franse en Engelse stukken in het kader van de lessen Frans en Engels.

 

Ik schreef zelf minstens 25 toneelstukken voor de lagere school waarvan er enkele herhaaldelijk gespeeld werden en worden in diverse scholen.


TONEELSTUKKEN

 

Wij trekken naar Jeruzalem  Kerstspel voor eerste en/of tweede klas. Tekst + regieaanwijzingen.

    Muziek bij het toneelstuk 'Wij trekken naar Jeruzalem'.

 

Robert de Duivel Spel voor de tweede en/of derde klas (met muziekpartituur)

 

Ridder Joris Spel voor de tweede en/of derde klas


De vuurbloem. Spel voor het midzomerfeest (Sint-Jan) voor de tweede klas.

Lied: Waaie waaie waaiewind (notenblad)

Beluister hier de melodie

Lied: Sint-Jan, saint Jean, saint John, John, John (notenblad)

Beluister hier de melodie

 

Jeu de Saint-Christophe Spel voor de tweede en/of de derde klas (met muziekpartituur)

 

De Heilige Nacht Kerstspel voor de derde en/of vierde klas (Bewerking).  Alleen tekst.

    De Heilige Nacht: tekst met regieaanwijzingen.

    De Heilige Nacht: herderslied (mp3)   

 

Tobias Spel voor derde en/of vierde klas (Bijbelverhaal)

 Youtube: opvoering derde klas Steinerschool Antwerpen  29.03.2013


Jeu des Santons Een kerstspel opgebouwd rond 7 Franse kerstliederen voor 3e en/of 4e klas.

 

David Spel voor de derde en/of vierde klas (Bijbelverhaal)

 

Mozes Spel voor de derde en/of vierde klas (Bijbelverhaal)

 

Nibelungen  Spel voor de 4e, 5e of 6e klas (Middeleeuwse sage)

 

De Gordiaanse Knoop Spel voor de vijfde en/of zesde klas (Griekse heldensagen - Alexander de Grote)

 

De bedelaar van Amiens Schimmenspel over Sint-Maarten voor de vijfde en/of zesde klas (eenvoudige tekst met 1 voorlezer) (Heiligenlegende)

 

Sint-Maarten Schimmenspel voor de vijfde en/of zesde klas (berijmde tekst voor verschillende voorlezers) (Heiligenlegende)

 

Orpheus Spel voor de vijfde en/of zesde klas (Griekse mythologie)

 

Gilgamesj Spel voor vijfde en/of zesde klas. (Mesopotamische heldensage).         

 

Osiris Spel voor de vijfde en/of zesde klas. (Egyptische mythologie)

 

Karel en Elegast Spel voor vijfde en/of zesde klas (Middeleeuwse sage - Karel de Grote)

 

Canterbury Tales Spel voor vijfde en/of zesde klas (Middeleeuwse literatuur)

 

Iphigeneia  Spel voor vijfde en/of zesde klas (Griekse mythologie - de Trojaanse oorlog)  met  inleidende tekst op dit spel.

 

De Twistappel Spel voor vijfde en/of zesde klas (Griekse mythologie - de Trojaanse oorlog)

 

Reinaert de Vos Spel voor de vijfde en/of zesde klas (Middeleeuwse verhalen).

    Betekenis van de namen in Reinaert de Vos.

       Youtube: opvoering Reinaert de Vos, Steinerschool Antwerpen 22.04.2015

 

Herodes Driekoningenspel voor de vijfde en/of zesde klas. (Bijbelverhaal - Lukasevangelie)

 

Arthur Spel voor de zesde klas. (Middeleeuwse verhalen)

 

Oberufer Kerstspel voor de zesde klas (door mij vertaald uit het Oudduits)     

                  De tekst van dit spel (vermoedelijk uit de 16e eeuw) werd door

                  Karl Julius Schröer genoteerd na een opvoering ervan omstreeks 1850

                  en uitgegeven in 1882. 


 

Al deze spelen mogen vrij gebruikt en bewerkt worden.