muziek
Tik de zoekterm in het vak op internet in deze site 

 

MUZIEK

 

Muziek is een veelomvattende kunstzinnige activiteit, is steeds en overal aanwezig en spreekt de mens bijzonder sterk aan. We zijn in onze cultuur zo gewoon (zelfs verslaafd ) geworden aan muziek, dat die in de opvoeding absoluut niet mag ontbreken.

Zingen is bijzonder sterk met het gevoelsleven verbonden. Wanneer zingt iemand spontaan? Als hij blij is, vrolijk is, zich licht voelt. Of als smart of verdriet hem overmant. Bij kinderen zal het meestal om het eerste gaan.

Via de muziek en dan vooral via het zingen kunnen we het gemoed van de kinderen bereiken. Dat is de meest directe weg, veel directer dan bijvoorbeeld tekenen of boetseren. Willen we dus de kinderen meekrijgen, willen we ze op een goede manier aanspreken, dan moeten we dat op een muzikale manier doen.

 

Muziek kan een onderdeel zijn van alle andere vakken, maar wordt ook als apart vak gegeven. Het komt dagelijks aan bod in de klaspraktijk van de lagere school. De ochtendopmaat met een halfuur zingen en musiceren is de ideale dagopener.

 

Als namiddagvak kan muziek tweemaal een uur per week gegeven worden ofwel gedurende een periode van een drietal weken elke namiddag (4 x per week, de hele namiddag).

 

 

 

Liederen en liedbundels

Liederen voor de carnavalstijd, 1e klas

Liederen voor Lichtmis, 1e klas

Muziek in Rinrank

Muziek in de lagere school

Muziek in de kleuterschool

Rudolf Steiner over muziek

Waarom dagelijks muziek op school?

K3 versus Haydn (De Standaard 2016-05-14)

Muziekpedagogie en antroposofie. pdf

 

 

BLOKFLUIT LEREN SPELEN in de EERSTE KLAS

Zo leer je snel en muzikaal blokfluit spelen in de eerste klas. Dit is de manier waarop ik de kinderen in De Wingerd en in Rinkrank blokfluit leerde spelen.

 

 

---

 

Muziek is de beste training voor kinderhersenen.

Annemarie Peeters in DS donderdag 17 november 2016

Het wetenschappelijke onderzoek naar de positieve gevolgen van muziek op jonge hersenen boomt, maar het beleid volgt niet. Zonde. 'Wie musiceert wordt beter in rekenen, lezen en taal.

Lees verder

 

is een taal die mensen socialer en empathischer maakt…

Jan Raes, intendant van het Concertgebouworkest Amsterdam in een interview in DM, zaterdag 29 oktober 2016

Nu is zelfs de subsidie voor Jeugd en Muziek afgeschaft. Natuurlijk zijn de muziekacademies er nog, maar een hele grote groep van de bevolking komt nooit in een muziekschool. Bijvoorbeeld allochtonen. Het zou de ambitie moeten zijn om muziekscholen te integreren in het gewone dagonderwijs.

Lees verder

 

Hoe beïnvloedt antroposofie de muziekpedagie in kleuterschool en klassen 1 - 3?

Steiner heeft het over de muzikale beleving van de Atlantische mens die niet in staat was intervallen kleiner dan de septime te beleven. Na de ondergang van Atlantis begint het muziekbeleven van de voorchristelijke culturen stilaan wakker te worden voor de kleinere intervallen en wordt het kwintbeleven algemeen. Pas na de komst van Christus is de mens in staat de terts (grote en kleine) werkelijk te beleven en ontstaat die muziek die we vandaag nog kennen met zijn grote en kleine tertstoonaarden.

Herhaaldelijk heb ik in antroposofische lectuur gelezen dat het kind in versneld tempo de ontwikkeling van de gehele mensheid doormaakt.

Lees verder

 

Muziek begrenst niet. Jan Raes in DS 2017-03-28.

Als Jan Raes van muziek iets heeft geleerd, dan wel dat ze met haar zowel individueel als collectief karakter een metafoor aanreikt voor het samenleven.

Lees verder