heemkunde

HEEMKUNDE


Het vak wereldoriëntatie heet in de steinerscholen meestal heemkunde.

Als vak komt heemkunde in de ware betekenis alleen in de derde klas aan bod. In die klas worden namelijk de plaatselijke geschiedenis, de plaatselijke legenden en historische restanten onder de loep genomen. Ook in Rinkrank is dit zo in de derde klas, al wordt daar de term wereldoriëntatie gebruikt.