Bas Kunstler rekent

BAS KUNSTLER REKENT

TWEEDE KLAS


https://www.cielen.eu/rekenen-overzicht-klassen-1-2-3-2019-08-19.pdf


Uitgangspunten + inhoud rekenen 2e klas: 

https://www.cielen.eu/rekenen-2e-klas-uitgangspunten-en-inhoud.pdf


Voorbeeld van het aanleren van maal- en deeltafels: de tafel van 7:

https://www.cielen.eu/wiskunde-maaltafel-deeltafel-7-lesvoorbereiding-06jan2012.htm


Voorbeeld van het aanleren van maal- en deeltafels: de tafel van 8:

https://www.cielen.eu/wiskunde-maaltafel-deeltafel-8-lesvoorbereiding-15jan2012.htm


INZICHT verwerven in maal- en deeltafels:

https://www.cielen.eu/tafels-vermenigvuldiging-inzicht-verwerven-2017-04-12.pdf


Overgang van hoofdrekenen naar cijferen (vanaf het 3e trimester):

https://www.cielen.eu/rekenen-overgang-hoofdrekenen-cijferen.pdf


Bordschema's van een periodeles rekenen in de 2e klas:

https://www.cielen.eu/2eklas-DW-tweede-klas-bord-rekenen-09jan2012.JPG

https://www.cielen.eu/2eklas-DW-tweede-klas-bord-rekenen-11jan2012-2.jpg

https://www.cielen.eu/2eklas-DW-tweede-klas-bord-rekenen-13jan2012.JPG

https://www.cielen.eu/tweede-klas-bord-rekenen-16jan2012.JPG

https://www.cielen.eu/2eklas-DW-tweede-klas-bord-rekenen-17jan2012.JPG

https://www.cielen.eu/2eklas-DW-tweede-klas-bord-rekenen-18jan2012.JPG

https://www.cielen.eu/2eklas-DW-tweede-klas-bord-rekenen-19jan2012.JPG

https://www.cielen.eu/tweede-klas-bord-rekenen-17-18-19jan2012.JPG

https://www.cielen.eu/2eklas-DW-tweede-klas-bord-rekenen-23jan2012-3.JPG

https://www.cielen.eu/2eklas-DW-tweede-klas-bord-rekenen-24jan2012-3.JPG

https://www.cielen.eu/2eklas-DW-tweede-klas-bord-rekenen-25jan2012.JPGDERDE KLAS


HOOFDREKENEN


Een deelvierkant om delingen te oefenen: 

https://www.cielen.eu/wiskunde-3e-4e-klas-deelvierkant.pdf


CIJFEREN


NIEUW: CIJFEREN - AFTREKKEN overgang hoofdrekenen naar cijferen

https://www.cielen.eu/cijferen-aftrekken.htm


Van hoofdrekenen tot cijferen. Zo kun je van het hoofdrekenen overgaan tot cijferen:

https://www.cielen.eu/rekenen-overgang-hoofdrekenen-cijferen.pdf


Een ander voorbeeld om met cijferen te beginnen:

De eerste twee dagen van een periode waarin met cijferen begonnen wordt.


Cijferen: vermenigvuldigen (trapvermenigvuldiging):

Cijferend vermenigvuldigen (trapvermenigvuldiging). pdf


Cijferen: delen (staartdeling):

https://www.cielen.eu/wiskunde-staartdeling-tafeldokter-didactiek-lc.pdf

en

https://www.cielen.eu/staartdeling-met-deler-van-2-cijfers-uitleg.pdf

en

https://www.cielen.eu/staartdeling-tot-op-1-decimaal-uitleg.pdf

en

https://www.cielen.eu/staartdeling-tot-op-2-decimalen.pdf

en

https://www.cielen.eu/staartdeling-tot-op-3-decimalen-uitleg.pdf

 

De Nederlandse notatie van de staartdelingen vind je o.a. op de volgende site:

https://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/hele-getallen/helegetallen-delen/5-staartdeling-zonder-rest/


METEND REKENEN


De klok (analoog + digitaal), euro, lengtematen, temperatuur, inhoudsmaten, gewichten

https:www.cielen.eu/metend-rekenen-3e-klas-2016-2017.pdf
VIERDE KLAS


Hoe vereenvoudig je breuken? 

Hoe deel je een breuk door een breuk en wat betekent dat?


De staartdeling aanbrengen in een vierde klas (als dit nog niet in de derde klas gebeurd is)

rekenen-vierde-klas-rekenperiode-september-oktober-2010.htm


Overzicht van de leerstof wiskunde in 4e, 5e en 6e klas

https://www.cielen.eu/wiskunde-4e-5e-6e-klas-lezing-14feb2006.pdf


Herhalingsopdrachten: 

https://www.cielen.eu/rekenen-vierde-klas-herhalingsopdrachten.htm
VIJFDE KLAS


Hoe werk je de komma weg in de deler bij staartdelingen?

Hoe maak je staartdelingen tot op 1 cijfer na de komma (1 decimaal)?

Hoe maak je staartdelingen tot op 2 cijfers na de komma (2 decimalen)?

Hoe maak je staartdelingen tot op 3 cijfers na de komma (3 decimalen)?

Hoe rond je het quotiënt van een staartdeling af op 1 decimaal?

Hoe rond je het quotiënt van een staartdeling af op 2 decimalen?

Hoe rond je het quotiënt van een staartdeling af op 3 decimalen?

Hoe los je staartdelingen met 2 cijfers in de deler op?


Hoe vereenvoudig je breuken? 

Hoe deel je een breuk door eeen breuk en wat betekent dat? 

Hoe los je breuken op als de breuken in de opgave een verticale breukstreep hebben? 

Hoe zet je breuken om in decimale breuken?

Hoe zet je decimale breuken om in breuken?

Hoe zet je gemengde getallen om in (onechte) breuken?

Hoe tel je breuken en gehele getallen op?

Hoe trek je breuken van gehelen af?

Hoe trek je gehelen van breuken af?

Hoe vermenigvuldig je breuken en gehelen met elkaar?

Hoe deel je breuken door gehelen?

Hoe deel je gehelen door breuken

Hoe los je stapelbreuken op? 

Stapelbreuken optellen. Hoe doe je dat?

Stapelbreuken met verschillende bewerkingen in teller en noemer. Hoe los je die op?


Hoe tel je gemengde getallen op

Hoe trek je gemengde getallen van elkaar af?

Hoe vermenigvuldig je gemengde getallen?


Wat zijn priemgetallen en hoe vind je ze?

Priemgetallen en de zeef van Eratosthenes

Hoe los je puntsommen met priemgetallen op?

Omkering van priemgetallen. Wat is dat? 

Ontbinden in priemfactoren, hoe doe je dat? 

Ontbinden in priemfactoren en alle delers van een getal zoeken. Hoe doe je dat?

Ontbinden in priemfactoren en de grootste gemene deler zoeken. Hoe doe je dat? 

Hoe vind je de grootste gemene deler van 2 getallen?

Ontbinden in priemfactoren en het kleinste gemeen veelvoud zoeken. Hoe doe je dat? 

Hoe vind je het kleinste gemeen veelvoud van 2 getallen?

Grootste gemene deler en kleinste gemeen veelvoud in één opgave gecombineerd


Combinatiecijferen: vermenigvuldigen, optellen, delen, aftrekken, ontbinden in priemfactoren, deelbaarheid en afronden in één opgave


Hoe maak je de negenproef bij optellingen

Hoe maak je de negenproef bij aftrekkingen?

Hoe maak je de negenproef bij vermenigvuldigingen

Hoe maak je de negenproef bij delingen?

Hoe zoek je de delers van een getal?

Wat zijn gebrekkige getallen en hoe vind je ze?

Wat zijn volmaakte getallen en hoe vind je ze?

Wat zijn overvloedige getallen en hoe vind je ze?

Wat zijn bevriende getallen en hoe vind je ze?


Hoe reken je maateenheden om in het metriek stelsel?

Hoe rond je prijzen af op euro?


De maaltafel van 2 anders bekeken

Het multiplicatief uithoudingsvermogen van getallen. Hoe zoek je dat? 

Verrassende kwadraatoptellingen (vierkantsgetallen)

Slimme vermenigvuldigingen (een andere manier om vermenigvuldigingen te maken)


Bruto, tarra en netto
REGELS VAN DEELBAARHEID


Regels van deelbaarheid + grootste gemene deler + kleinste gemeen veelvoud:

https://www.cielen.eu/regels-deelbaarheid-GGD-KGV.pdf


Regels van deelbaarheid door 7, 11 en 13 (voor 11 zie ook de andere regel):

https://www.cielen.eu/deelbaarheid-door-7-vier-werkwijzen-ook-11-en-13.pdf


Regels van deelbaarheid door 7

https://www.cielen.eu/deelbaarheid-door-7-vier-werkwijzen.pdf


Regel van deelbaarheid door 8:

https://www.cielen.eu/deelbaarheid-door-8-acht.pdf


Regel van deelbaarheid door 11

https://www.cielen.eu/deelbaarheid-door-11.pdf
MEETKUNDE


Een meetkundeprogramma voor de 5e klas (2020-2021): 51 opdrachten 


Van jaarcirkel tot gradenboog

Rechte hoeken tekenen met gebruik van een gradenboog

Vierkanten en rechthoeken tekenen op ruitjespapier

Hoe teken je een ruit?

Hoe teken je een zeshoek/zesster met gebruik van lat, passer en gradenboog?

Hoe teken je een zeshoek/zesster met gebruik van passer en lat? 

Hoe teken je een vijfhoek/vijfster met gebruik van lat, passer en grandenboog? 

Hoe maak je een vijfster (pentagram) in reliëf (3D)?

Hoe kun je van een zeshoek/zesster een vierkant maken?

Hoe maak je van een zesster een vijfster? 

Van cirkel tot rechte lijn


Tetraëder (2 versies):

https://www.cielen.eu/meetkunde-vijfde-klas-tetraeder.pdf

https://www.cielen.eu/tetraeder-uitleg.pdf

Hexaëder (kubus):

https://www.cielen.eu/meetkunde-5e-klas-hexaeder.pdf

Octaëder (2 versies):

https://www.cielen.eu/meetkunde-5e-klas-octaeder.pdf

https://www.cielen.eu/wiskunde-octaeder-uitleg.pdf

Dodecaëder (4 versies):

https://www.cielen.eu/meetkunde-vijfde-klas-dodecaeder-constructie.pdf

https://www.cielen.eu/dodecaeder-versie.pdf

https://www.cielen.eu/meetkunde-vijfde-klas-dodecaeder-eenvoudige-werkwijze.pdf

https://www.cielen.eu/dodecaeder-versie-2-uitleg.pdf

Icosaëder (2 versies):

https://www.cielen.eu/meetkunde-vijfde-klas-icosaeder.pdf

https://www.cielen.eu/icosaeder-bouwplan.pdf

Caleidocyclus

https://www.cielen.eu/meetkunde-vijfde-klas-caleidocyclus.pdf
OEFENINGEN + HERHALINGSOPGAVEN (5e klas 2015-2016)

De vijfde klas in de Steinerschool Antwerpen kreeg in het schooljaar 2014-2015 alleen op woensdag rekenen. Voor deze klas maakte ik wekelijks een programma op met oefeningen over de nieuwe leerstof en veel herhalingsoefeningen. De uitleg over de nieuwe leerstof gaf ik bij aanvang van de les, maar de kinderen konden deze uitleg vooraf en naderhand op mijn site lezen via de link op de werkbladen.  


Lengtematen, deelbaarheid door 3 en 9 - breuken aftrekken - x10 en /10 - inhouden - staartdeling - rekenvoordeel -gewichten - rekendictee: 

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-19-september-2014.pdf


Deelbaarheid door 6 - deelbaarheidoefening - staartdeling met deler 10 - breuken aftrekken - driehoekenn tekenen - rekenvoordeel bij optellingen - breuken optellen - staartdeling met omkering - inhouden omrekenen - breukentafels van 3/4 en 3/5 - rekendictee:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-26-september-2014.pdf


Deelbaarheid - staartdeling met komma - breuken vermenigvuldigen - vierhoeken tekenen + meten - aanvullen tot 100, tot 1.000 en tot 1 - maal 10, gedeeld door 10 - breuken optellen en aftrekken - groter dan, kleiner dan - rekendictee: 

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-03-oktober-2014.pdf


Deelbaarheid - staartdelingen met komma - breuken delen - vierkanten tekenen - aanvullen tot 1 - maal 10, gedeeld door 10 - breukenbewerkingen - inhoudsmaten omrekenen - groter dan, kleiner dan, gelijk aan - rekendictee: 

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-10-oktober-2014.pdf


Deelbaarheid - staartdeling met komma - gemengde getallen  optellen - rechthoeken tekenen - decimaal stelsel -breukenbewerkingen - inhoudsmaten omrekenen - aanvullen tot 1 - vierkanten: omtrek berekenen - rekendictee

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-17-oktober-2014.pdf


Deelbaarheid - negenproef bij optelling - gemengde getallen aftrekken - ruiten tekenen - gewichten omrekenen -staartdeling met komma - breukenbewerkingen - decimale breuken - omtrek van vierkant en rechthoek - rekendictee - trapeziums meten:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-24-oktober-2014.pdf


Deelbaarheid - negenproef bij aftrekking - gemengde getallen vermenigvuldigen - trapeziums meten - breuken omzetten in decimale breuken - staartdelingen met komma - breukenbewerkingen - trapvermenigvuldiging - tijd - rekendictee:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-07-november-2014.pdf


Deelbaarheid - negenproef bij vermenigvuldiging - gemengde getallen delen - decimale breuken omzetten in breuken -staartdelingen met komma - breukenbewerkingen - gewichten - rekendictee - vierkantsgetallen - omtrek van parallellogram: 

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-14-november-2014.pdf


Deelbaarheid - negenproef bij delingen - breuken en gehelen optellen - hoeken tekenen - decimale breuken omzetten in breuken - negenproef bij optelling - aftrekking en vermenigvuldiging - breukenbewerkingen - inhoudsmaten omrekenen -rekendictee: 

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-21-november-2014.pdf


Delers van getallen - staartdeling tot op 1 cijfer na de komma - breukenbewerkingen - metriek stelsel - deelbaarheid -vermenigvuldiging met negenproef - breukenbewerkingen - rekendictee:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-28-november-2014.pdf


Gebrekkige getallen - staartdeling tot op 2 cijfers na de komma - breuken en gehelen vermenigvuldigen - metriek stelsel - deelbaarheid - vermenigvuldiging met negenproef - centen omzetten in euro - rekendictee:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-05-december-2014.pdf


Volmaakte getallen - Staartdeling tot op 3 cijfers na de komma - breuken en gehelen delen - aftrekking en optelling met negenproef - deelbaarheid - vermenigvuldiging met negenproef - breukenbewerkingen - tijd - rekendictee:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-12-december-2014.pdf


Overvloedige getallen - euro's afronden - staartdeling afronden op 1 decimaal - aftrekking en optelling cijferen -deelbaarheid - trapvermenigvuldiging - breukenbewerkingen - metriek stelsel - rekendictee - vijfster:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-19-december-2014.pdf


Bevriende getallen - staartdeling afronden op 2 decimalen - van breuk naar tiendelige breuk - deelbaarheid -breukenbewerkingen - vermenigvuldiging met omkering - gewichten - rekendictee - oppervlakte van het vierkant:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-9-januari-2015.pdf


Priemgetallen - staartdeling afronden op 3 decimalen - van breuk naar decimale breuk - deelbaarheid -breukenbewerkingen - vermenigvuldiging met omkering - gewichten - lengtematen - rekendictee - oppervlakte van de rechthoek:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-16-januari-2015.pdf


Staartdeling met deler van 2 cijfers - priemgetallen: zeef van Eratosthenes - van decimale breuk naar breuk -deelbaarheid - breukenbewerkingen - trapvermenigvuldiging met omkering - hoeken meten - inhoudsmaten en gewichten schatten en meten - rekendictee - zeshoek en zesster tekenen:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-23-januari-2015.pdf


Staartdeling met deler van 2 cijfers - ontbinden in priemfactoren - breuk van een getal - deelbaarheid -breukenbewerkingen - trapvermenigvuldiging met omkering - betalen met euro's - lengtematen en gewichtenschatten en meten -, rekendictee - driehoeken in zeshoek/zesster:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-30-januari-2015.pdf


Staartdeling met 2 cijfers in de deler - ontbinden in priemfactoren - breuken omzetten in decimale breuken - deelbaarheid - breukenbewerkingen - trapvermenigvuldiging - breuk van een getal - lengte, inhoud en gewicht schatten en meten - maaltafelvierkant - rekendictee - rechthoeken in zeshoek/zesster:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-06-februari-2015.pdf


Staartdeling met 2 cijfers in de deler - ontbinden in priemfactoren - breuken omzetten in decimale breuken - breuken vereenvoudigen - breukenbewerkingen - trapvermenigvuldiging - breuk van een getal - lengte, inhoud en gewicht schatten en meten - deelbaarheid - parallellogrammen in zeshoek/zesster:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-13-februari-2015.pdf


Ontbinden in priemfactoren en de grootste gemene deler - staartdeling met 2 cijfers in de deler - breukenbewerkingen - breuken vereenvoudigen - breuken omzetten in decimale breuken - delers van een getal - deelbaarheid - vraagstukken - zeshoek/zesster-vierkant:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-27-februari-2015.pdf


Kleinste gemeen veelvoud - breukenbewerkingen - grootste gemene deler:2 methodes - combinatiecijferen (de vier bewerkingen in één opgave) - deelbaarheid - rekendictee - de tafels van 2 en 4 anders bekeken - van zesster tot vijfster:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-6-maart-2015.pdf


Kleinste gemeen veelvoud - grootste gemene deler - breukenbewerkingen - combinatierekenen - breuken vereenvoudigen - breuken omzetten in decimale breuken - omtrek en oppervlakte van het vierkant - rekendictee - de tafels van 6 en 8 anders bekeken - van cirkel tot rechte lijn:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-13-maart-2015.pdf


Kleinste gemeen veelvoud en grootste gemene deler in één bewerking - stapelbreuken - breukenbewerkingen - machten van 2 - puntsommen met priemgetallen - quotiënt en omkering ervan - afkortingen van maateenheden - rekendictee - tafels van 3 en 7 anders bekeken - 

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-20-maart-2015.pdf


Kleinste gemeen veelvoud en grootste gemene deler in één - stapelbreuken - omkering van priemgetallen - puntsommen met priemgetallen - stapelbreuken vermenigvuldigen en delenmetriek stelsel - omtrek en oppervlakte berekenen van rechthoeken:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-27-maart-2015.pdf


Bruto, tarra, netto - multiplicatief uithoudingsvermogen - omkering van priemgetallen - stapelbreukenbewerkingen -  metriek stelsel - van decimale breuk tot breuk - deelbaarheid en breuken vereenvoudigen - puntsommen met priemgetallen - grootste gemene deler en kleinste gemeen veelvoud in één - hexaëder:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-03-april-2015.pdf


Bruto, tarra, netto - multiplicatief uithoudingsvermogen - omkering van priemgetallen - stapelbreukenbewerkingen - verrassende kwadraten - oppervlakte van driehoek in vierkant - vraagstuk NMBS - kleinste gemeen veelvoud en grootste gemene deler in één - breuken gelijknamig maken:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-24-april-2015.pdf


Bruto, tarra, netto - uitgebreide stapelbreuken - slimme vermenigvuldiging - breuken delen - verrassende kwadraten - oppervlakte van driehoek in rechthoek - rekendictee - metyriek stelsel - multiplicatief uithoudingsvermogen - dodecaëder:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-08-mei-2015.pdf


Regel van drie - omtrek van de driehoek - hoeken meten in een driehoek - breuken delen op twee manieren - slimme vermenigvuldiging - stapelgekke stapelbreuken - school op schaal - rekendictee - icosaëder:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-22-mei-2015.pdf


Regel van drie - omtrek, oppervlakte en de hoeken van een driehoek - deelbaarheid door 7 - de constante van Kaprekar - bruto, tarra, netto - kettingbreuken - rekendictee - België op schaal - caleidocyclus:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-5-juni-2015.pdf


Regel van drie - procenten - deelbaarheid - vermenigvuldigen door halveren en verdubbelen - staartdelingen - bruto, tarra, netto - puntsommen met priemgetallen - constante van Kaprekar:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-12-juni-2015.pdf


Halve regel van drie - procenten - deelbaarheid - schaal - staartdelingen - bruto, tarra, netto - tovervierkant met 9 vakken:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-19-juni-2015.pdf


HISTORISCHE WISKUNDE


Historische wiskunde. De Egyptische vermenigvuldiging:

https://www.cielen.eu/geschiedenis-5e-6e-klas-egypte-rekenen-vermenigvuldigen.htm


Historische wiskunde. De Egyptische deling:

https://www.cielen.eu/geschiedenis-5e-6e-klas-egypte-rekenen-deling.htm
REKENOPGAVEN 5e KLAS PER VAKONDERDEEL

Klik op de opgave om de opgave te bekijken en te downloaden


BREUKEN - STAPELBREUKEN - KETTINGBREUKEN - GEMENGDE GETALLEN-GETALLEN MET KOMMA

004-breuken-tekenen-in-cirkel.jpg

009-breukenbewerkingen.jpg

023-breuken-gelijknamig-maken+optellen.jpg

024-breuken-gelijknamig-maken+aftrekken.jpg

033-breuken-aftrekken.jpg

036-breuken-optellen.jpg

043-breuken-vermenigvuldigen.jpg

047-breuken-optellen-aftrekken.jpg

053-breuken-delen.jpg

057-breuken-optellen-aftrekken-vermenigvuldigen.jpg

063-breuken-gemengde-getallen-optellen.jpg

066-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

073-breuken-gemengde-getallen-aftrekken.jpg

077-breuken-vier-hoofdbewerkingen.jpg

078-breuken-decimale-breuken-vergelijken-groter-kleiner.jpg

083-breuken-gemengde-getallen-vermenigvuldigen.jpg

085-breuken-omzetten-in-decimale-breuken.jpg

087-breuken-vier-hoofdbewerkingen.jpg

093-breuken-gemengde-getallen-delen.jpg

094-decimale-breuken-omzetten-in-echte-breuken.jpg

096-breuken-gemengde-getallen-vier-hoofdbewerkingen.jpg

103-breuken-en-gehele-getallen-optellen.jpg

105-decimale-breuken-omzetten-in-breuken.jpg

108-breuken-gemengde-getallen-vier-hoofdbewerkingen.jpg

113-breuken-en-gehele-getallen-aftrekken.jpg

117-breuken-gemengde-getallen-vier-hoofdbewerkingen.jpg

123-breuken-en-gehele-getallen-vermenigvuldigen.jpg

127-breuken-vier-hoofdbewerkingen.jpg

133-breuken-en-gehele-getallen-delen.jpg

137-breuken-gemengde-getallen-vier-hoofdbewerkingen.jpg

147-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

153-breuken-omzetten-in-decimale-breuken.jpg

155-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

163-breuken-omzetten-in-decimale-breuken.jpg

165-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

173-breuken-decimale-breuken-omzetten-in-breuken.jpg

175-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

183-breuken-van-een-getal.jpg

185-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

193-breuken-en-decimale-breuken.jpg

195-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

197-breuken-van-een-getal.jpg

203-breuken-en-decimale-breuken.jpg

204-breuken-vereenvoudigen.jpg

205-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

207-breuken-van-een-getal-vereenvoudigen.jpg

213-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

214-breuken-vereenvoudigen.jpg

215-breuken-omzetten-in-decimale-breuken.jpg

216-breuken-en-decimale-breuken.jpg

222-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

226-breuken-vereenvoudigen.jpg

233-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

235-breuken-vereenvoudigen-en-uitrekenen-als-deling.jpg

236-breuken-omzetten-in-decimale-breuken.jpg

242-stapelbreuken.jpg

243-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

252-stapelbreuk-met-optelling.jpg

253-stapelbreuk-met-aftrekking.jpg

256-stapelbreuk-met-vermenigvuldiging.jpg

257-stapelbreuk-met-deling.jpg

264-stapelbreuken.jpg

266-breuken-van-decimale-breuk-naar-breuk.jpg

274-stapelbreuken.jpg

282-uitgebreide-stapelbreuken.jpg

284-breuken-delen-is-eerste-breuk-maal-tweede-breuk-omgekeerd.jpg

294-breuken-delen-op-twee-manieren.jpg

296-stapelgekke-stapelbreuken.jpg

307-kettingbreuk-alleen-cijfer-1.jpg
GETALBEGRIP - MAAL- EN DEELTAFELS - CIJFEREN (+,-,x,/) - MULTIPLICATIEF UITHOUDINGSVERMOGEN - KAPREKARGETAL - NEGENPROEF (bij +, -, x, /)

003-maaltafel-van-17.jpg

005-maaltafelvierkant.jpg

006-rekencombinatie-4-hoofdbewerkingen.jpg

007-rekencombinatie-4-hoofdbewerkingen.jpg

027-staartdeling-met-omkering.jpg

028-rekenvoordeel-plus-en-min-28.jpg

032-staartdeling-met-deler-tien(10).jpg

035-rekenvoordeel-bij-optelling-van-lange-sommen+optellingen-met-kommagetallen.jpg

037-staartdeling-met-omkering.jpg

042-staartdeling-met-komma-in-deler.jpg

045-getallen-aanvullen-tot-1-100-1000.jpg

046-maal-10-gedeeld-door-10(tien).jpg

049-getallen-groter-dan-kleiner-dan-gelijk-aan.jpg

052-staartdeling-met-komma-in-deeltal.jpg

055-getallen-aanvullen-tot-1-100.jpg

056-maal-10-gedeeld-door-10(tien).jpg

059-getallen-groter-dan-kleiner-dan-gelijk-aan.jpg

062-staartdeling-met-komma-in-deeltal-en-deler.jpg

065-getallen-schrijven.jpg

068-getallen-aanvullen-tot-1.jpg

072-negenproef-bij-optelling.jpg

076-staartdeling-met-komma-in-deler.jpg

082-aftrekken-met-negenproef.jpg

086-staartdelingen-met-komma-in-deler.jpg

088-trapvermenigvuldiging.jpg

092-negenproef-bij-vermenigvuldigingen.jpg

095-staartdelingen-met-twee-cijfers-en-komma-in-de-deler.jpg

102-negenproef-bij-staartdeling.jpg

106-negenproef-bij-optellen-en-aftrekken.jpg

107-negenproef-bij-vermenigvuldiging.jpg

112-staartdeling-tot-op-1-decimaal-1-cijfer-na-komma.jpg

116-negenproef-vermenigvuldigen.jpg

122-staartdeling-tot-2-decimalen-2-cijfers-na-komma.jpg

126-negenproef-vermenigvuldiging.jpg

132-staartdeling-op-3-decimalen-3-cijfers-na-komma.jpg

134-negenproef-optellen-aftrekken.jpg

136-negenproef-vermenigvuldigen.jpg

143-staartdeling-quotient-afronden-op-1-decimaal.jpg

144-cijferen-aftrekking-optelling.jpg

146-trapvermenigvuldiging.jpg

152-staartdeling-quotient-afronden-op-2-decimalen.jpg

156-vermenigvuldiging-met-omkering.jpg

162-staartdeling-quotient-afronden-op-3-decimalen.jpg

166-vermenigvuldiging-met-omkering.jpg

171-staartdeling-deler-met-2-cijfers.jpg

176-trapvermenigvuldiging-met-omkering.jpg

181-staartdeling-deler-met-2-cijfers.jpg

186-trapvermenigvuldiging-met-omkering.jpg

191-staartdeling-deler-met-2-cijfers.jpg

196-trapvermenigvuldiging.jpg

201-staartdeling-deler-met-2-cijfers.jpg

206-trapvermenigvuldiging.jpg

212-staartdeling-deler-met-2-cijfers.jpg

225-combinatierekenen.jpg

229-maaltafels-van-twee-en-vier-anders-bekeken.jpg

234-combinatierekenen.jpg

239-maaltafels-zes-en-acht-anders-bekeken.jpg

244-vermenigvuldigingen-speciale-uitkomsten.jpg

246-staartdeling-quotient-omdraaien-en-optellen.jpg

249-maaltafel-van-zeven-anders-bekeken.jpg

261-bruto-tarra-netto.jpg

262-multiplicatief-uithoudingsvermogen.jpg

uitleg over multiplicatief uithoudingsvermogen

271-bruto-tarra-netto.jpg

272-multiplicatief-uithoudingsvermogen.jpg

uitleg over multiplicatief uithoudingsvermogen

275-verrassende-kwadraatoptellingen.jpg

281-bruto-tarra-netto.jpg

283-slimme-vermenigvuldiging.jpg

285-verrassende-kwadraatoptellingen.jpg

289-multiplicatief-uithoudingsvermogen.jpg

uitleg over multiplicatief uithoudingsvermogen

295-slimme-vermenigvuldiging-trapvermenigvuldiging.jpg

uitleg over slimme vermenigvuldiging

297-schaal-school.jpg

301-vraagstuk-regel-van-drie.jpg

305-getallenkennis-constante-van-kaprekar.jpg

uitleg over de constante van Kaprekar

306-bruto-tarra-netto.jpg

309-schaal-belgie.jpg

311-regel-van-drie.jpg

312-procenten-hoeveel-op-honderd.jpg

314-vermenigvuldigen-door-halveren-en-verdubbelen.jpg

315-staartdelingen-komma-in-de-deler.jpg

316-bruto-tarra-netto.jpg

318-getallenkennis-constante-van-kaprekar.jpg

uitleg over de constante van Kaprekar

319-ict-zelf-overhoringsopgaven-maken.jpg

321-halve-regel-van-drie.jpg

322-procenten-hoeveel-op-honderd.jpg

324-schaal.jpg

325-staartdelingen-deler-met-komma.jpg

326-bruto-tarra-netto.jpg

327-tovervierkant-van-negen-vakken-maken.jpg

328-kwadraten-optellen-en-aftrekken.jpg

329-vermenigvuldiging-op-japanse-wijze.jpg

330-ict-zelf-overhoringsopgaven-maken.jpg
DEELBAARHEID - DELERS VAN GETALLEN - PRIEMGETALLEN - GROOTSTE GEMENE DELER - KLEINSTE GEMEEN VEELVOUD

022-deelbaarheid-door-3-en-9.jpg

031-deelbaarheid-door-zes(6).jpg

041-deelbaarheid-door-5-10-100-1000-2-3-6.jpg

051-deelbaarheid-door-12(twaalf).jpg

061-deelbaarheid-door-15(vijftien).jpg

071-deelbaarheid-door-18(achttien).jpg

081-deelbaarheid-door-25.jpg

091-deelbaarheid-door-11(elf).jpg

101-deelbaarheid-door-7(zeven).jpg

111-delers-van-getallen-zoeken.jpg

115-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

121-delers-van-getallen-gebrekkige-getallen.jpg

125-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

131-delers-van-getallen-volmaakte-getallen.jpg

135-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

141-delers-van-getallen-overvloedige-getallen.jpg

145-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

151-delers-van-getallen-bevriende-getallen.jpg

154-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

164-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

172-priemgetallen-zeef-van-eratosthenes.jpg

174-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

182-priemgetallen-ontbinden-in-priemfactoren.jpg

184-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

192-priemgetallen-ontbinden-in-priemfactoren.jpg

194-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

202-priemgetallen-ontbinden-in-priemfactoren-gemeenschappelijke-delers.jpg

209-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

217-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

218-delers-van-getallen-gemeenschappelijke-delers.jpg

221-kleinste-gemeen-veelvoud-zoeken.jpg

223-delers-van-getallen-grootste-gemene-deler-zoeken.jpg

224-grootste-gemene-deler-zoeken.jpg

227-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

231-kleinste-gemeen-veelvoud.jpg

232-grootste-gemene-deler.jpg

241-kleinste-gemeen-veelvoud-grootste-gemene-deler.jpg

245-priemgetallen-puntsommen.jpg

251-kleinste-gemeen-veelvoud-grootste-gemene-deler.jpg

254-priemgetallen-omkering.jpg

255-priemgetallen-puntsommen.jpg

258-metriek-stelsel-maateenheden-omrekenen-naar-andere-maateenheden.jpg

263-priemgetallen-omkering.jpg

267-deelbaarheid-van-getallen-breuken-vereenvoudigen.jpg

268-priemgetallen-puntsommen.jpg

269-kleinste-gemeen-veelvoud-grootste-gemene-deler.jpg

273-priemgetallen-omkering.jpg

278-priemgetallen-puntsommen.jpg

279-kleinste-gemeen-veelvoud-grootste-gemene-deler.jpg

303-deelbaarheid-door-7(zeven).jpg

313-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

317-priemgetallen-puntsommen.jpg

323-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpgMETEND REKENEN - METRIEK STELSEL - LENGTEMATEN - INHOUD - GEWICHT - TIJD - GELD

001-metend-rekenen-lengtematen.jpg

002-metend-rekenen-tijd.jpg

008-metend-rekenen-boeken-wegen.jpg

021-metend-rekenen-lengtematen.jpg

025-metriek-stelsel-maal-10-gedeeld-door-10.jpg

029-metend-rekenen-gewicht-van-jas.jpg

038-metend-rekenen-inhouden-omrekenen-naar-andere-maateenheid.jpg

048-metend-rekenen-lengtematen-omrekenen-naar-andere-maateenheid.jpg

054-meetkunde-vierkanten-tekenen-op-ruitjespapier.jpg

058-metend-rekenen-inhoudsmaten-omrekenen-naar-andere-maateenheid.jpg

067-metend-rekenen-gewichten-omrekenen-naar-andere-maateenheid.jpg

075-metend-rekenen-gewichten-omrekenen-naar-andere-maateenheid.jpg

089-metend-rekenen-tijd.jpg

097-metend-rekenen-gewichten.jpg

109-metend-rekenen-inhoudsmaten-omrekenen-naar-andere-maateenheid.jpg

114-metriek-stelsel-maateenheden-omrekenen-naar-andere-maateenheden.jpg

124-metend-rekenen-maateenheden-omrekenen-naar-andere-maateenheden.jpg

128-metend-rekenen-centen-omrekenen-in-euro.jpg

138-metend-rekenen-tijd.jpg

142-metend-rekenen-geld.jpg

148-metriek-stelsel-maateenheden-omrekenen-naar-andere-maateenheden.jpg

157-metend-rekenen-gewichten.jpg

167-metend-rekenen-gewichten.jpg

168-metend-rekenen-lengtematen.jpg

178-metend-rekenen-inhoudsmaten-gewichten.jpg

187-metend-rekenen-geld.jpg

188-metend-rekenen-lengtematen-gewichten.jpg

198-metend-rekenen-lengtematen-inhoudsmaten-gewichten.jpg

208-metend-rekenen-lengtematen-inhoudsmaten-gewichten.jpg

247-metend-rekenen-gebruik-de-juiste-maateenheid.jpg

258-metriek-stelsel-maateenheden-omrekenen-naar-andere-maateenheden.jpg

265-metriek-stelsel-maateenheden-omrekenen-naar-andere-maateenheden.jpg

288-metriek-stelsel-maateenheden-omzetten-in-andere-maateenheden.jpg
MEETKUNDE

034-meetkunde-driehoeken-tekenen-lengte-van-derde-zijde-bepalen.jpg

044-meetkunde-vierhoeken-tekenen-lengte-vierde-zijde-bepalen.jpg

064-meetkunde-rechthoeken-tekenen-lengte-en-breedte-zijn-opgegeven-omtrek-berekenen.jpg

069-meetkunde-vierkanten-tekenen-omtrek-berekenen.jpg

074-meetkunde-ruiten-tekenen.jpg

079-meetkunde-omtrek-vierkant-rechthoek-tekenen-berekenen.jpg

084-meetkunde-trapeziums-meten-omtrek-berekenen.jpg

099-meetkunde-vierkantsgetallen-als-vierkanten-voorgesteld.jpg

100-meetkunde-parallellogram-omtrek.jpg

104-meetkunde-van-jaarcirkel-tot-gradenboog.jpg

119-meetkunde-rechte-hoeken-tekenen.jpg

120-meetkunde-vierkanten-rechthoeken-tekenen-omtrek-oppervlakte-berekenen.jpg

130-meetkunde-hoeken-60-graden-tekenen-zeshoek-zesster.jpg

140-meetkunde-hoeken-van-72-graden-tekenen-vijfhoek-vijfster.jpg

150-meetkunde-vijfster-in-3D.jpg

159-meetkunde-vierkant-oppervlakte-berekenen.jpg

160-meetkunde-rechte-hoeken-vierkant-rechthoek.jpg

170-meetkunde-rechthoek-oppervlakte.jpg

177-meetkunde-hoeken-meten.jpg

180-meetkunde-zeshoek-zesster-tekenen.jpg

190-meetkunde-driehoeken-ontdekken-in-zeshoek-zesster.jpg

200-meetkunde-rechthoeken-ontdekken-in-zeshoek-zesster.jpg

210-meetkunde-parallellogram-ruit-trapezium-ontdekken-in-zeshoek-zesster.jpg

220-meetkunde-van-zeshoek-zesster-tot-vierkant.jpg

230-meetkunde-van-zesster-tot-vijfster.jpg

237-meetkunde-omtrek-oppervlakte-vierkanten-berekenen.jpg

240-meetkunde-van-cirkel-tot-rechte-lijn.jpg

259-meetkunde-rechthoek-oppervlakte-berekenen.jpg

270-meetkunde-hexaeder.jpg

276-meetkunde-oppervlakte-driehoek-in-vierkant.jpg

280-meetkunde-octaeder.jpg

286-meetkunde-oppervlakte-van-driehoek-in-rechthoek.jpg

290-meetkunde-dodecaeder.jpg

292-meetkunde-driehoek-omtrek.jpg

293-meetkunde-driehoek-hoeken-meten.jpg

300-meetkunde-icosaeder.jpg

302-meetkunde-rechthoek-oppervlakte-omtrek-hoeken.jpg

310-meetkunde-caleidocyclus.jpgVRAAGSTUKKEN - REKENDICTEES

010-vraagstukken-metend-rekenen.jpg

030-vraagstuk-rekendictee.jpg

050-vraagstuk-rekendictee-tarwebloem.jpg

060-vraagstuk-rekendictee-muzikale-opmaat-tijd.jpg

070-vraagstuk-rekendictee-vierdaagse-van-wallonie.jpg

080-vraagstuk-rekendictee-fruitoogst.jpg

090-vraagstuk-rekendictee-sint-maarten.jpg

100-meetkunde-parallellogram-omtrek.jpg

110-vraagstuk-rekendictee-sint-cecilia.jpg

118-vraagstuk-rekendictee-advent.jpg

129-vraagstuk-rekendictee-sinterklaas-aardrijkskunde-belgie.jpg

139-vraagstuk-rekendictee-kerstmis.jpg

149-vraagstuk-rekendictee-nieuwjaar.jpg

158-vraagstuk-rekendictee-driekoningen.jpg

169-vraagstuk-rekendictee-sint-antonius.jpg

179-vraagstuk-rekendictee-winter.jpg

189-vraagstuk-rekendictee-lichtmis.jpg

199-vraagstuk-rekendictee-carnaval.jpg

219-vraagstuk-geld.jpg

228-vraagstuk-rekendictee-lentebloeiers.jpg

238-vraagstuk-rekendictee-zonsverduistering.jpg

248-vraagstuk-rekendictee-ict.jpg

277-vraagstuk-rekendictee-NMBS.jpg

287-vraagstuk-rekendictee-technopolis.jpg

291-vraagstuk-regel-van-drie.jpg

299-vraagstuk-rekendictee-sport.jpg

301-vraagstuk-regel-van-drie.jpg

308-vraagstuk-rekendictee-supermarkt.jpgZESDE KLAS


Procentberekening. Hoe bereken je het percentage dat in een bedrag vervat zit? 

https://www.cielen.eu/procenten-percentage-berekenen-dat-in-een-bedrag-vervat-zit.pdfDe zesde klas in de Steinerschool Antwerpen kreeg in het schooljaar 2015-2016 alleen op woensdag rekenen. Voor deze klas maakte ik wekelijks een programma op met oefeningen over de nieuwe leerstof en veel herhalingsoefeningen. De uitleg over de nieuwe leerstof gaf ik bij aanvang van de les, maar de kinderen konden deze uitleg vooraf en naderhand op mijn site lezen via de link op de werkbladen. De oefeningen (265 in totaal) kun je via onderstaande linken bekijken en downloaden. OEFENINGEN EN HERHALINGSOPGAVEN (6e klas Steinerschool Antwerpen 2015-2016)


      Vijf verzamelingen reken- en meetkundeoefeningen voor de zesde klas: 


Hoofdrekenen - cijferen - tarra-bruto-netto - evenredige regel van drie - de omgekeerd evenredige regel van drie - de oud-Egyptische vermenigvuldiging en deling - driehoeksgetallen - viervlaksgetallen - kwadraten (vierkantsgetallen) - het getal PI - Combinatiedriehoek van Pascal - Fibonaccigetallen - magische vierkanten - binaire getallen - gulden snede:

https://www.cielen.eu/hoofdrekenen-cijferen-oefeningen-zesde-klas.htm

Downloaden/printen: https://www.cielen.eu/hoofdrekenen-cijferen-oefeningen-zesde-klas.pdf


Breuken - decimale breuken (getallen met komma) - gemengde getallen:

https://www.cielen.eu/breuken-decimale-breuken-oefeningen-zesde-klas.htm

Downloaden/printen: https://www.cielen.eu/breuken-decimale-breuken-oefeningen-zesde-klas.pdf

Procent - rente - kapitalisatie: 

https://www.cielen.eu/procent-rente-oefeningen-zesde-klas.htm

Downloaden/printen: https://www.cielen.eu/procent-rente-oefeningen-zesde-klas.pdf

Regels van deelbaarheid - delers van getallen - priemgetallen - priemfactoren - grootste gemene deler - kleinste gemeen veelvoud - gebrekkige getallen  - volmaakte getallen - overvloedige getallen - bevriende getallen: 

https://www.cielen.eu/delers-deelbaarheid-oefeningen-zesde-klas.htm

Downloaden/printen: https://www.cielen.eu/delers-deelbaarheid-oefeningen-zesde-klas.pdf


Meetkunde:

https://www.cielen.eu/meetkunde-oefeningen-zesde-klas.htm

Downloaden/printen: https://www.cielen.eu/meetkunde-oefeningen-zesde-klas.pdfProcentberekening - decimale breuken omzetten in breuken - aanvullen tot een geheel getal - aanvullen tot 100 - breuken met noemer 100 omzetten in decimale breuken:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-2-september-2015.pdf


Procenten omzetten in breuken - delen door 10 en delen door 100 - percentages van een hoeveelheid - breuken omzetten in breuken met noemer 100 - lijnen meten en optellen:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-9-september-2015.pdf


Procenten omzetten in breuken en delen door 100 - percentages van hoeveelheden berekenen - breuken omzetten in procenten - breuken omzetten in decimale breuken - procenten op toetsen berekenen: 

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-16-september-2015.pdf


Procenten in samenstelling van producten - breuken omzetten in procenten - hoeveel procent moet erbij om 100 % te hebben - hoeveel procent hebben de leerlingen - procenten omzetten in breuken:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-23-september-2015.pdf


Aantallen omzetten in procenten - procenten van product omzetten in gewicht/inhoud - breukenbewerkingen - gewichten omzetten in procenten - procenten omzetten in breuken - procenten in aantal  bladzijden in boeken - deelbaarheid door 2, 3, 4, 6 en 8 - omtrek en oppervlakte van vierkanten berekenen:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-30-september-2015.pdf


Procenten en prijsstijgingen - hoeveelheden omzetten in procenten - procenten omzetten in aantallen - breukenbewerkingen - breuken omzetten in procenten - procenten omzetten in aantal bladzijden in boek - deelbaarheid door 5, 6, 9, 3 en 4 - omtrek en oppervlakte van vierkanten berekenen:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-14-oktober-2015.pdf


Procenten en kortingen - procenten en prijsstijgingen - procenten omzetten in hoeveelheden - procenten omzetten in aantallen - breukenbewerkingen met gemengde getallen - breuken omzetten in procenten - procenten op toetsen - deelbaarheid door 3, 9, 2, 6 en 10

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-21-oktober-2015.pdf


Hoeveel procent erin, hoeveel procent eruit - procenten en kortingen - procenten en prijsstijgingen - hoeveelheden omzetten in procenten - procenten omzetten in aantallen - breukenbewerkingen met gemengde getallen - breuke omzetten in decimale breuken - procenten bij toetsen: 

(link niet beschikbaar)

Hoeveel procent is voorbij, hoeveel procent komt nog - hoeveel procent eruit, hoeveel procent erin - procenten en kortingen - procenten en prijsstijgingen - hoeveelheden omzetten in procenten - procenten omzetten in hoeveelheden - breukenbewerkingen met gemengde getallen - breuken omzetten in decimale breuken en procenten - procenten op toetsen - deelbaarheid door 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 11 - trapvermenigvuldiging en deling:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-18-november-2015.pdf


Winst (AP + winst = VP) - Hoeveel procent is voorbij, hoeveel procent komt nog - hoeveel procent is eruit, hoeveel procent nog erin - procenten en kortingen - procenten en prijsstijgingen - hoeveelheden omzetten in procenten - procenten omzetten in hoeveelheden - breukenbewerkingen met gemengde getallen - breuken omzetten in decimale breuken - procenten op toetsen - deelbaarheid door 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 11 - trapvermenigvuldiging en staartdeling:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-25-november-2015.pdf


BTW: hoeveel btw in prijs - AP + W + BTW = VP - Hoeveel procent is voorbij, hoeveel procent komt er nog - procent in bladzijden boek - procenten en kortingen - procenten en prijsstijgingen - aantallen omzetten in procenten - procenten omzetten in aantallen - breukenbewerkingen met gemengde getallen - breuken omzetten in procenten - procenten op toetsen - deelbaarheid door 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 11 - tarra, bruto en netto - regel van drie:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-02-december-2015.pdf


Hoeveel btw zit in prijs die je betaalt - AP + W + BTW = VP - Rentenieren: hoeveel rente heb ik jaarlijks - rente = kapitaal x intrest x tijd gedeeld door 100 - hoeveel btw in de betaalde prijs - AP + W + BTW = VP - procenten in recept - procent en korting - procent en prijsstijging - procenten omzetten in aantallen - breukenbewerkingen met gemengde getallen  - breuken omzetten in procenten - deelbaar door 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 11 met omzetten in binair getal - tarra, bruto, netto - regel van drie:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-13-januari-2016.pdf


Regel van drie - formules meetkunde - kapitalisatie - rente - hoeveel btw in betaalde prijs - AP + W + BTW = VP - procenten recept - procent en korting - procent en prijsstijging - hoeveelheden omzetten in procenten - procenten omzetten in aantallen - breuken omzetten in procenten - deelbaar door 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 11 met omzetten in binair getal - tarra, bruto, netto - formules meetkunde - evenredige regel van drie: geen link niet beschikbaar. 

Kapitalisatie - rente - rente - hoeveel btw in betaalde prijs - AP + W + BTW = VP - procenten in recept - procent en korting - procent en prijsstijging - hoeveelheden omzetten in procenten - procenten omzetten in hoeveelheden - breuken omzetten in procenten- deelbaarheid en binair getal - tarra, bruto, netto - formules meetkunde:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-20-januari-2016.pdf


Omgekeerd evenredige regel van drie - evenredige regel van drie - kapitalisatie - rente - rente - btw in betaalde prijs - AP + W + BTW = VP - procent in recept - procent en korting - prijsstijging en procent - hoeveelheden omzetten iin procenten - procenten omzetten in hoeveelheden - procenten omzetten in breuken - deelbaarheid en binair getal - tarra, bruto, netto:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-03-februari-2016.pdf


Omgekeerd evenredige regel van drie - evenredige regel van drie - rente - rente - btw in verkoopprijs - AP + W + BTW = VP - procent en recept - hoeveelheden omzetten in procenten - procenten omzetten in hoeveelheden - procenten omzetten in breuken - deelbaarheid en binair getal - tarra, bruto, netto:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-vrijdag-19-februari-2016.pdf


De oud-Egyptische vermenigvuldiging - omgekeerd evenredige regel van drie - evenredige regel van drie - hoeveel rente jaarlijks? - rente is KIT/100 - hoeveel btw in bedrag - btw op zand - procent recept chocomelk - aantal omzetten in procent - procenten omzetten in aantallen - deelbaarheid en binair getal - tarra/bruto/netto - meetkunde formules:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-24-februari-2016.pdf


Driehoeksgetallen - oud-Egyptische vermenigvuldiging - omgekeerd evenredige regel van drie - evenredige regel van drie - rente = KIT/100 - hoeveel btw in bedrag? - berekening verkoopprijs - deelbaarheid+binair getal - meetkunde formules:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-2-maart-2016.pdf


Driehoeksgetallen en viervlaksgetallen - omgekeerd evenredige regel van drie - evenredige regel van drie - meetkunde formules - breukenbewerkingen - telefoonnummer als staartdeling - omtrekberekeningen - oppervlakteberekeningen:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-9-maart-2016.pdf


De rij van Fibonacci - kwadraten en driehoeksgetallen - rij van driehoeksgetallen - meetkundeformules - breukenbewerkingen - staartdelingen - vraagstuk van St. Yves - getallen in alfabetische volgorde - kwadraten vermenigvuldigen - omtrek en oppervakte berekenen - het getal PI:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-16-maart-2016.pdf


Combinatiedriehoek van Pascal - driehoeksgetallen/viervlaksgetallen/fibonaccigetallen/vierkantsgetallen - meetkundeformules - breukenbewerkingen - Pascalbloemen:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-23-maart-2016.pdf


Combinatiedriehoek van Pascal - driehoeksgetallen/viervlaksgetallen/fibonaccigetallen/vierkantsgetallen - meetkundeformules - breukenbewerkingen - omtrek en oppervakte berekenen - vierkantsgetallen en aangrenzende getallen vermenigvuldigen - magische vierkanten - getallenpiramide:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-13-april-2016.pdf


Combinatiedriehoek van Pascal - driehoeksgetallen/viervlaksgetallen/fibonaccigetallen/vierkantsgetallen - meetkundeformules - breukenbewerkingen - omtrek en oppervakte berekenen - omgekeerd evenredige regel van drie - evenredige regel van drie - magische vierkanten - staartdeling en trapvermenigvuldiging - binaire getallen omzetten in decimale getallen:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-04-mei-2016.pdf


Combinatiedriehoek van Pascal - breukenbewerkingen - omtrek en oppervakte berekenen - omgekeerd evenredige regel van drie - evenredige regel van drie - magische vierkanten - binaire getallen en ASCII:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-25-mei-2016.pdf


Combinatiedriehoek van Pascal - breukenbewerkingen - omtrek en oppervakte berekenen - magische vierkanten -inhoudberekening - binaire getallen en ASCII - Cilinder en prisma maken:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-08-juni-2016.pdf


Combinatiedriehoek van Pascal - Inhoud van de piramide - tovervierkant van 16 getallen:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-15-juni-2016.pdf


Combinatiedriehoek van Pascal - Fibonacci en de vijfster - Fibonacci en de gulden snede - Fibonacci en de oppervlakte van vierkant en rechthoek:

https://www.cielen.eu/wiskunde-6e-klas-opgaven-woensdag-22-juni-2016.pdf